X
تبلیغات
علمی - بیماری آبله
 بیماری آبله

آبله

یک بیماری ویروسی است و در انسان  و دام وپرنده گان مشهود است وبه دو صورت حاد و ضعیف دیده می شود.

عامل بیماری:

یک نوع ویروس به نام پاکس ویروس می باشد و در درجه حرارت پایین (15)  به مدت3 ماه باقی می ماند و در درجه حرارت 48به بالا از بین می رود. در مناطق رطوبتی از بین می رود ولی به خشکی مقاوم است.

راهای انتقال بیماری:

1- تنفس   2- چراگاه  3- حمل ونقل  4- ترشحات  5- تماس مستقیم با حیوان آلوده

دام های حساس:                               

در شرایط طبیعی گوسفند حساسترین دام است و ا ز همه ضعیفتر بره و بزغاله هستند

  نشانه های بیماری:

شامل چها ر مرحله و داری دوره کمون 5 تا7 روز است

مرحله  اول(تهاجمی)

پس از دوره کمون تب شروع می شود. در صورتی که دام را معاینه بکنیم بدن دام کاملا داغ است.

مرحله دوم(ایجاد بثورات جلدی)

 در این مرحله تب کم شده ولی دانه های قرمز رنگی به اندازه عدس در جاهای کم مو دییده می شود که این دانه های قرمز پهن و دردناک است. ای دانه ها بعد ازیک روز سر باز کرده و بهم متصل می شوند که این مرحله 5 روز می باشد

 

مرحله سوم(مرحله ترشح)

در این مرحله تاول ها  شروع به جمع شدن آب در زیر جلد خود می نمایند .که بتدریج این تاول ها شروع به خشک شدن می کنند نوک قرمز تاول ها یواش یواش به رنگ سیاه متمایل می شوند که نهایتا این کله های سیاه می افتند و تبدیل به دلمه می شون

مرحله چهارم(خشک شدن)

دلمه های خشک سیاه می افتند که این مرحله خطرناک است چون که باعث پخش ویروس و ماندن آن در خاک و محیط می شود

تشخیص بیماری:

باید از سایر بیماری های مشابه تفریق داده شود مانند:حساسیت به گیاهان بهاره- تورم جلدی ویروسی –اکتیما....

درمان و پیشگیری:

درمان قطعی ندارد ولی جهت جلوگیری از عوامل ثانویه باید انتی بیوتیک تجویز گردد مانند پنی سیلینو... و همچنین از مواد ضد عفنی کننده مانند انواع ترکیبات ید دار استفاده شود

                         پشیگیری از طریق واکسیناسیون آبله مسیر است

                                          

|+| نوشته شده توسط مرادی+افشار در یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1387  |
 
 
بالا